Menu

Tryn's Rock

Hét muziekfestival van Trynwâlden!

Het programma Ik ben aanwezig Praktische info

Talentvolle muzikanten zorgen samen met aansprekende acts uit de regio voor een gezellig evenement voor jong en oud!

Met dank aan onze hoofdsponsors en partners:
Updates
Laatste nieuws over het festival.
11 februari
Bands/artiesten uit de Trynwalden

Qua muzikale invulling heeft de organisatie geen klagen. Wij kunnen putten uit een behoorlijke lijst met bands en artiesten. De lijst is veel te lang om iedereen een plek op het podium te bieden. De organisatie ziet echter nog graag iets meer aanmeldingen van bands en/of artiesten vanuit de Trynwâlden. Maakt u muziek of mocht u iemand kennen binnen de Trynwâlden die muziek maakt: schroom niet u aan te melden via info@trynsrock.nl.
Voor de editie van 2016 zijn al enkele bands vastgelegd en zullen nog enkele artiesten en bands worden toegevoegd. Hierover wordt u later via pers, website en posters verder geïnformeerd.

26 januari
Tryn’s Rock, Trynergie en BOB Oentsjerk

Ook dit jaar gaan TRYN’S ROCK, TRYNERGIE en BOB Oentsjerk weer samenwerken. Wij zijn blij met het vertrouwen van beide partners en de prettige wijze van samenwerken. De organisatie betrekt graag meer partijen uit de Trynwâlden bij het evenement. Mocht u belangstelling hebben om als bedrijf of instelling, betrokken te worden bij het festival, horen wij dat graag. Uiteraard zullen wij gezamenlijk zoeken naar een, voor beide partijen, passende deelname.

19 januari
Voorbereidingen in volle gang!

De voorbereidingen op TRYN’s ROCK 2016 zijn natuurlijk al in volle gang!
Helaas hebben wij de afgelopen jaren niet veel geluk gehad met de weersomstandigheden.
Dit jaar hopen wij op een heerlijke festivaldag met lekkere temperaturen, zodat men lekker in het zonnetje, onder het genot van een hapje en drankje, op ontspannen wijze, kan genieten van mooie veelzijdige muziek.
Ondanks de wat minder gestemde weergoden is de organisatie tevreden met het aantal bezoekers die naar het festivalterrein kwamen, de vier voorgaande edities van het evenement. Hieruit blijkt dat er in onze omgeving voldoende belangstelling is voor een dergelijk familiair muziekfestival.

Programma

TRYN's ROCK wordt voor de vijfde maal georganiseerd en staat in het teken van startende muzikanten aangevuld met aansprekende acts uit de regio.
Het programma start zaterdag 27 mei 2017 om 14.00 uur.

Entree

Dit jaar zal worden gewerkt met entreebandjes i.v.m. de huidige drankwetgeving.
Tegen betaling van € 5,00 ontvangen volwassenen ouder dan 18 jaar een blauw bandje.
Voor jongeren beneden de 18 jaar wordt tegen vergoeding van € 2,00 een rood bandje verstrekt.

Legitimatie verplicht.

Eten & Drinken

Op het festivalterrein zijn frites, snacks en consumpties verkrijgbaar.

Toiletten

Op het festivalterrein zijn voldoende plaszuilen en damestoiletten aanwezig.

Bereikbaarheid

Het festivalterrein is het beste bereikbaar te voet of per fiets. Met het openbaar vervoer kunt u uitstappen aan de halte Rinia van Nautaweg te Gytsjerk op ca. 500 meter van het festivalterrein (check uw reis op: www.9292.nl).
Er is rondom het evenemententerrein voldoende parkeergelegenheid met uw auto. Gelieve te carpoolen in het kader van de duurzaamheid.

EHBO

Op het terrein is EHBO aanwezig.

Info & Locatie

TRYN's ROCK 2016 vindt plaats op 27 mei 2017 vanaf 14.00 uur op het IJsbaanterrein Gytsjerk.
Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Tytsjerksteradiel, Provincie Fryslân, alle vrijwilligers en natuurlijk alle trouwe sponsoren van TRYN's ROCK. Hiervoor is de organisatie hen zeer erkentelijk. Dit jaar is de organisatie een samenwerking aangegaan met Stichting Sociaal Cultureel Jongeren Werk BOB te Oentsjerk en de Coöperatieve vereniging op het gebied van energie Trynergie. TRYN's ROCK is trots dat een samenwerking met deze partners uit de Trynwâlden tot stand is gekomen.

Info & Locatie

TRYN's ROCK 2016 vindt plaats op 27 mei 2017 vanaf 14.00 uur op het IJsbaanterrein Gytsjerk.
Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Tytsjerksteradiel, Provincie Fryslân, alle vrijwilligers en natuurlijk alle trouwe sponsoren van TRYN's ROCK. Hiervoor is de organisatie hen zeer erkentelijk. Dit jaar is de organisatie een samenwerking aangegaan met Stichting Sociaal Cultureel Jongeren Werk BOB te Oentsjerk en de Coöperatieve vereniging op het gebied van energie Trynergie. TRYN's ROCK is trots dat een samenwerking met deze partners uit de Trynwâlden tot stand is gekomen.

Entree

Dit jaar zal worden gewerkt met entreebandjes i.v.m. de huidige drankwetgeving.
Tegen betaling van € 5,00 ontvangen volwassenen ouder dan 18 jaar een blauw bandje.
Voor jongeren beneden de 18 jaar wordt tegen vergoeding van € 2,00 een rood bandje verstrekt.

Legitimatie verplicht.

Eten & Drinken

Op het festivalterrein zijn frites, snacks en consumpties verkrijgbaar.

Toiletten

Op het festivalterrein zijn voldoende plaszuilen en damestoiletten aanwezig.

Bereikbaarheid

Het festivalterrein is het beste bereikbaar te voet of per fiets. Met het openbaar vervoer kunt u uitstappen aan de halte Rinia van Nautaweg te Gytsjerk op ca. 500 meter van het festivalterrein (check uw reis op: www.9292.nl).
Er is rondom het evenemententerrein voldoende parkeergelegenheid met uw auto. Gelieve te carpoolen in het kader van de duurzaamheid.

EHBO

Op het terrein is EHBO aanwezig.

Locatie: Ijsbaanterrein Canterlandseweg Gytsjerk
Sponsors
Zonder deze bedrijven en organisaties is er geen TRYN's ROCK.

Draag je TRYN's ROCK een warm hart toe? Steun ons met een vrijwillige bijdrage!
Bankrekeningnummer: NL45 RABO 0119042495 t.n.v. TRYN's ROCK.
Bel voor meer informatie: 058-2562507.